TEHNOLOĢISKO TRAUCĒJUMU IZMEKLĒŠANA UN UZSKAITE ENERGOIETAISĒS

EUR 41.32 ar PVN

PDF versija tiek nogādāta uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi.
Iegādājoties šo energostandartu, uzņēmums drīkst to izdrukāt un izplatīt darbiniekiem sava uzņēmuma ietvaros.

Kods: LEK 026
Numurs: 
LEK 026
Pēdējo izmaiņu datums: 
20.12.2022
Standarts: