DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS HIDROELEKTROSTACIJU HIDROTEHNISKAJĀS BŪVĒS UN HIDROIETAISĒS

EUR 38.73 ar PVN

PDF versija tiek nogādāta uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi.
Iegādājoties šo energostandartu, uzņēmums drīkst to izdrukāt un izplatīt darbiniekiem sava uzņēmuma ietvaros.

Kods: LEK 037
Numurs: 
LEK 037
Pēdējo izmaiņu datums: 
25.04.2019