ELEKTROIETAIŠU TERMOGRĀFISKO PĀRBAUŽU NORMAS UN APJOMI

EUR 21.53 ar PVN

PDF versija tiek nogādāta uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi.
Iegādājoties šo energostandartu, uzņēmums drīkst to izdrukāt un izplatīt darbiniekiem sava uzņēmuma ietvaros.

Kods: LEK 038
Numurs: 
LEK 038
Pēdējo izmaiņu datums: 
30.12.2021
Standarts: