TRANSFORMATORU EĻĻU PĀRBAUDES NORMAS (ar izmaiņām)

EUR 14.63 ar PVN

PDF versija tiek nogādāta uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi.
Iegādājoties šo energostandartu, uzņēmums drīkst to izdrukāt un izplatīt darbiniekiem sava uzņēmuma ietvaros.

Kods: LEK 118
Numurs: 
LEK 118
Pēdējo izmaiņu datums: 
09.12.2017
Standarts: