20 kV GAISVADU ELEKTROLĪNIJU KOKA BALSTI. KONSTRUKCIJAS UN MATERIĀLI (otrais izdevums)

EUR 61.98 ar PVN

PDF versija tiek nogādāta uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi.
Iegādājoties šo energostandartu, uzņēmums drīkst to izdrukāt un izplatīt darbiniekiem sava uzņēmuma ietvaros.

Kods: LEK 120
Numurs: 
LEK 120
Pēdējo izmaiņu datums: 
23.08.2013
Standarts: