TEHNOLOĢISKO TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANAS UN UGUNSDZĒSĪBAS TRENIŅU ORGANIZĒŠANA ENERGOIETAISĒS

EUR 17.22 ar PVN

PDF versija tiek nogādāta uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi.
Iegādājoties šo energostandartu, uzņēmums drīkst to izdrukāt un izplatīt darbiniekiem sava uzņēmuma ietvaros.

Kods: LEK 126
Numurs: 
LEK 126
Pēdējo izmaiņu datums: 
17.12.2021
Standarts: