JAUDAS SLĒDŽU UZSTĀDĪŠANA 20 kV GAISVADU LĪNIJU BALSTOS. KONSTRUKCIJAS UN MATERIĀLI (otrais izdevums)

EUR 12.91 ar PVN

PDF versija tiek nogādāta uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi.
Iegādājoties šo energostandartu, uzņēmums drīkst to izdrukāt un izplatīt darbiniekiem sava uzņēmuma ietvaros.

Kods: LEK 130
Numurs: 
LEK 130
Pēdējo izmaiņu datums: 
23.08.2013
Standarts: