Latvijas energostandartu digitālās versijas iegādes kārtība

Latvijas energostandartu digitālās versijas iegādes kārtība.

1. Klients reģistrējas interneta vietnē lekenergo.lv ;
2. Klients no lekenergo.lv interneta vietnes nosūta pasūtījuma pieprasījumu par izvēlētajiem energostandartiem;
3. Pamatojoties uz saņemto pieprasījumu, LEEA nosūta klientam rēķinu par pasūtītajiem energostandartiem;
4. Klients apmaksā rēķinu, maksājuma uzdevumā norādot pasūtījuma Nr.;
5. Pēc konkrētā rēķina apmaksas (naudas ienākšanas LEEA kontā) uz klienta norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīti izvēlētie energostandarti *.pdf failu formātā.

Latvijas energostandartu digitālās versijas lietošanas noteikumi.

1.Juridiskām personām
Digitālā formā iegādātos Latvijas energostandartus, kurus iegādājies klients-juridiska persona, drīkst lietot tikai šīs juridiskās personas darbinieki digitālā vai papīra izdruku formātā. Latvijas energostandartu vai to daļu publiskošana, reproducēšana un izplatīšana vai nodošana jebkuriem līdzekļiem citām juridiskām vai fiziskām personām ir aizliegta.
Visiem digitālā formā iegādātajiem Latvijas energostandartiem tiek uzrādīts klienta – juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas Nr. un iegādes datums.
2. Fiziskām personām
Digitālā formā iegādātos Latvijas energostandartus, kurus iegādājies klients-fiziska persona, drīkst lietot tikai šī fiziskā persona digitālā vai papīra izdruku formātā. Latvijas energostandartu vai to daļu publiskošana, reproducēšana un izplatīšana vai nodošana jebkuriem līdzekļiem citām juridiskām vai fiziskām personām ir aizliegta.

Visiem digitālā formā iegādātajiem Latvijas energostandartiem tiek uzrādīts klienta – fiziskās personas vārds, uzvārds un iegādes datums.